Slavnostna obeležitev najuspešnejših tujih investitorjev v letu 2021

FDI Award Slovenia 2021

Četrtek, 27. januar 2022, ob 10.00

O NAGRADAH GOVORNIKI

ČESTITAMO NAGRAJENCEM FDI AWARD SLOVENIA 2021

VIDEO

VIDEO

VIDEOVIDEO

PODELITEV NAGRAD 2021

PODELITEV NAGRAD FDI Award 2021

Digitalna obeležitev

TRAJNOST – svež veter za nov razvoj!

Simbol letošnje podelitve je vetrnica, medij, ki usmerja tok svežega vetra v smer trajnosti, ki daje nov zagon za rast ter razvoj. Trajnostna naravnanost podjetij, zelene tehnologije in inovacije pripomorejo k reševanju okoljskih, družbenih in gospodarskih problematik. Številne priložnosti za razvoj novih zelenih tehnologij pa pripomorejo k razvoju modelov za celostno trajnostno poslovanje, saj poustvarjajo in ohranjajo višjo dodano vrednost ter konkurenčne prednosti na trgu ob istočasnem zmanjševanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na posameznike in okolje.

Slovenija, navkljub globalno negotovemu stanju, nadaljuje in nadgrajuje uspehe na področju tujih investicij, saj neposredne tuje naložbe pri nas rastejo in kot članica Evropske unije, ki leži na prehodu med vzhodno in zahodno Evropo, se v deželi pod Alpami zavedamo priložnosti, ki se odpirajo ob tujih investicijah.

Z nagradami za najboljše tuje investitorje – FDI Award Slovenija, ki se podeljujejo že od leta 2006, želimo ovrednotiti izjemne prispevke tujih investitorjev v slovenskem poslovnem okolju, ki so ključni gradniki tako pri ustvarjanju novih delovnih mest in dodane vrednosti, kot pri raziskavah in razvoju, novih tehnologijah ter regijskih oziroma mednarodnih širitvah.

Z roko v roki z digitalizacijo, pa bo tudi letošnja podelitev potekala s pomočjo rabe tehnologije, a zato prav nič manj slavnostno.

 

ČESTITAMO NAGRAJENCEM FDI AWARD SLOVENIA 2019

VIDEO

VIDEO

VIDEOOSREDNJA GOVORKA

prof. dr. Adriana Rejc Buhovac

Redna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

"Raziskovalno in znanstveno publicistično delo prof. dr. Adriane Rejc Buhovac je usmerjeno v izzive razvijanja in uresničevanja strategij. Adriana je kot svetovalka sodelovala s številnimi mednarodnimi korporacijami, slovenskimi podjetji, javnimi zavodi, občinami in nepridobitnimi organizacijami na področju razvijanja in uresničevanja trajnostnih strategij. Je tudi članica ekspertne skupine SPIRIT Slovenija. Z nami bo delila vizionarski pogled na to, kako pomembni bodo v prihodnosti trajnostno naravnani poslovni modeli."

POVEZOVALKA

Mojca Mavec

Simpatična povezovalka je najbolj znana po dokumentarni seriji “Čez planke” o ljudeh in krajih sveta, ki jo na Televiziji Slovenija pripravlja že od leta 2001. Na svojih potovanjih se loteva tudi zahtevnejših  tematik - od človekovih pravic do okoljskih vprašanj ter si tako prizadeva, da bi jih približala ljudem.

GOSTITELJ

dr. Tomaž Kostanjevec

Direktor javne agencije SPIRIT Slovenija

V imenu gostitelja in pobudnika podelitve nagrad bo digitalno občinstvo slavnostno nagovoril  dr. Tomaž Kostanjevec.  V nadaljevanju bo podrobneje predstavil aktivnosti in storitve za tuje investitorje in ključne prednosti Slovenije.

 

SLAVNOSTNI GOVORNIK

Zdravko Počivalšek 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Veseli nas, da bo tudi letos častni gost podelitve nagrad FDI Award 2021 minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek. Politiko neposrednih tujih naložb v Sloveniji vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 


 

O javni agenciji SPIRIT Slovenija

Kaj je SPIRIT Slovenija?

Poslanstvo agencije je zagotavljanje konkurenčnosti in promocije slovenskega gospodarstva.

SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter drugimi poslovnimi deležniki ponuja slovenskim podjetjem učinkovito in celovito podporo pri razvoju in promociji tako v Sloveniji kot tudi na globalnem konkurenčnem trgu. Svoje poslanstvo uresničuje s povezovanjem znanja in kompetenc na vseh ključnih področjih gospodarstva, s ciljem povečevanja dodane vrednosti, ustvarjanja kakovostnih delovnih mest in dolgoročne konkurenčnosti.

Ena ključnih prioritet agencije je privabljanje tujih neposrednih investitorjev v našo državo, predvsem iz dejavnosti, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost. Obstoječe tuje investitorje SPIRIT Slovenija podpira pri njihovi nadaljnji rasti in razvoju v slovenskem poslovnem okolju. Za najboljša tuja podjetja pa je agencija razvila inovativni program “Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom”, ki temelji na podjetniškem pristopu.

Nagrade skozi čas

FDI Award Slovenia 2020
FDI Award Slovenia 2019
FDI Award Slovenia 2018